Ako sme písali v článku Webnode recenzia, Webnode editor je vhodný pre širokú škálu používateľov. Prednedávnom sme si ukázali, že jednoduchosť a užívateľskú prívetivosť tohto online editora ocenia napríklad aj snúbenci, a to pri tvorbe svadobného webu. Webnode je skvelou voľbou aj pre malých a stredných podnikateľov. V tomto článku/sprievodcovi si ukážeme ako vytvoriť firemný web a zameriame sa na aspekty, bez ktorých sa žiadny úspešný firemný web nezaobíde.

Náš sprievodca tvorbou firemného webu obsahuje všetky dôležité informácie na jednom mieste. 

Poďme nato!

Vlastná webová stránka pre firmy

Vlastná webová stránka je dnes samozrejmosťou pre väčšinu firiem i podnikateľov. Ísť s dobou je nutnosť, a to hlavne v prípade, že chcete byť konkurencieschopný. Aj napriek tomu, že Vaše služby či produkty neponúkate formou e-shopu, prezentácia vlastným webom Vám nesmie chýbať. Zanevrieť na webové stránky by ste nemali ani v prípade, ak nových klientov nehľadáte. Prečo?  

Webové stránky slúžia nie len k získavaniu nových klientov, no sú dôkazom profesionality a pomáhajú Vám budovať vlastnú značku.

Pre väčšinu malých a stredných podnikateľov je finančne najvýhodnejšie využiť jeden z dostupných online editorov pre tvorbu webu, a vlastný web si vytvoriť svojpomocne. Skvelou správou je fakt, že v dnešnej dobe to zvládnete aj bez kódovania, a to veľmi jednoducho.

V tomto článku Vám ponúkam výhody firemného webu a návod na jeho tvorbu, ktoré doplním o prehľadný zoznam údajov, ktoré by mala firemná stránka obsahovať, ak chce byť úspešná a podnikanie ziskové.  

Firemný web s Webnode - sprievodca

Firemný web – výhody

Dobre spracovaný firemný web Vám môže pomôcť ušetriť čas a zarobiť peniaze! Ako? Webová stránka firmy pomôže s:

 

 • Prezentáciou Vašej firmy či Vášho podnikania
 • Budovaním značky
 • Hľadaním nových klientov
 • Komunikáciou s existujúci klientmi
Firemný web - výhody

Program na tvorbu webu pre firmy

Webnode je online editor na tvorbu webových stránok, ktorý určite odporúčam pre jeho jednoduchosť a užívateľsky prívetivé rozhranie. Prémiové balíčky, ktoré rozširujú možnosti úprav a funkcií webu, sú s Webnode za veľmi rozumnú cenu. To udrží rozpočet na tvorbu webu v rámci pár eur za mesiac.

Firemný web - cenník Prémiových služieb Webnode

Viac o Webnode editore, všetky jeho výhody ako aj nevýhody nájdete v článku Webnode recenzia.

Firemný web a vlastná doména

Vlastná doména (vasafirma.sk) je znakom profesionality a vzbudzuje v potencionálnych zákazníkoch dôveru. Taktiež je jedným z hlavných faktorov pri budovaní značky a je jedným z kľúčových faktorov  z hľadiska SEO nastavení. Doména by mala byť dobre zapamätateľná a nemala by byť zbytočne dlhá.

Webnode dovoľuje použitie vlastnej domény iba v prípade zakúpenia Prémiového balíčka. Plusom ostáva, že pri kúpe balíčka MINI a vyššie dostávate doménu na rok zdarma.

Webová stránka úplne zdarma? Áno. Vo verzii Zdarma ste schopný vytvoriť neobmedzené množstvo projektov/webových stránok na doméne 3. rádu s priestorom na serveri 100 MB. Doména 3. rádu, teda vašafirma.webnode.sk, sa však ako názov pre Váš firemný web neodporúča.

Firemný web - vlastná doména

Čo musí obsahovať firemný web?

Pri tvorbe firemného webu netreba zabúdať na legálne náležitosti. Akonáhle na webových stránkach prezentuje Vašu službu/produkt či v rámci internetového obchodu túto službu/produkt predávate, musíte dodržiavať isté pravidlá a byť transparentný.

Tieto pravidlá a normy upravujú:

 • Obchodný zákonník
 • Zákon o elektronickom obchode
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Nižšie si zhrnieme informácie, ktoré na Vašom webe musíte uverejniť, a ktoré musia byť ľahko dohľadateľné. Väčšina podnikateľov tieto informácie uvádza pod stránkou Kontakt, O nás alebo priamo v pätičke webu.

Tak isto sa pozrieme na aspekty firemného webu, ktoré neupravuje žiadny zákon, no nemali by na webe chýbať (kontaktný formulár, sociálne siete).

1. Údaje povinné podľa obchodného zákonníka

V prípade, že Vaše firemné stránky využívate iba za prezentačným účelom, teda nejedná sa o internetový obchod.

SZČO/Živnostníci – na svojich internetových stránkach uvádzajú:

   • obchodné meno/meno a priezvisko
   • miesto podnikania
   • identifikačné číslo organizácie (IČO)
   • označenie živnostenského registra, ktorý podnikateľa zapísal
   • číslo zápisu

Obchodné firmy – na svojich internetových stránkach uvádzajú:

   • obchodné meno firmy
   • sídlo obchodnej spoločnosti
   • právna forma právnickej osoby (a.s., s.r.o., v.o.s, k.s.)
   • identifikačné číslo organizácie (IČO)
   • označenie obchodného registra, ktorý firmu zapísal
   • číslo zápisu
Firemný web - Údaje povinné podľa obchodného zákonníka

TIP: Ako vyplniť označenie obchodného registra a číslo zápisu sa dočítate v tomto externom návode.

2. Údaje povinné podľa zákona o elektronickom obchode

V prípade, že Vaše firemné stránky využívate ako internetový obchod.

SZČO/Živnostníci – na svojich internetových stránkach uvádzajú:

    • obchodné meno/meno a priezvisko*
    • miesto podnikania*
    • označenie registra, ktorý ich zapísal*
    • číslo zápisu*
    • identifikačné číslo organizácie (IČO)*
    • daňové identifikačné číslo, ak sú platiteľom DPH
    • adresu elektronickej pošty (e-mail) a telefónne číslo
    • názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť podnikateľa podlieha (najčastejšie je to Slovenská obchodná inšpekcia).

*podliehajú aj obchodnému zákonníku

Obchodné firmy – na svojich internetových stránkach uvádzajú:

    • obchodné meno firmy*
    • sídlo obchodnej spoločnosti*
    • označenie registra, ktorý ich zapísal*
    • číslo zápisu*
    • identifikačné číslo organizácie (IČO)*
    • daňové identifikačné číslo, ak sú platiteľom DPH
    • adresu elektronickej pošty (e-mail) a telefónne číslo
    • názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť podnikateľa podlieha (najčastejšie je to Slovenská obchodná inšpekcia)

*podliehajú aj obchodnému zákonníku

Firemný web - Údaje povinné podľa zákona o elektronickom obchode

3. Povinné informácie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku

Informácie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku nemajú zákonom vymedzené miesto na webových stránkach. Tieto informácie by mali byť podané spotrebiteľovi ešte pred uzatvorením objednávky. Najčastejšie ich podnikatelia  uvádzajú v rámci všeobecných obchodných podmienok.

Spotrebiteľ musí byť oboznámený o:

 • hlavných vlastnostiach tovaru a charaktere služby,
 • obchodnom mene a sídle, resp. miesta podnikania predávajúceho,
 • telefónnom čísle a ďalších údajoch, ktoré sú dôležité na kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adrese elektronickej pošty a čísla faxu, ak ich má,
 • celkovej cene tovaru alebo služby, vrátane dane, nákladoch na dopravu, poštovného,
 • cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
 • platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
 • postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností alebo podnetov spotrebiteľov,
 • práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.
 • tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

Ďalšie povinné informácie môžete nájsť priamo v zákone.

4. GDPR

Nariadenie Európskej únie GDPR (General Data Protection Regulation) vstúpilo do platnosti v roku 2018, a jeho hlavnou úlohou je regulovať nakladanie s osobnými dátami, a dať užívateľom možnosť o tomto nakladaní s dátami rozhodovať.

Každý, kto nakladá s osobnými údajmi užívateľov, by mal:

 • Získavať osobné údaje iba zo zákonných dôvodov
 • Nežiadať o osobné údaje, ktoré nepotrebuje
 • Umožniť ukázať, zmeniť, zmazať a vyexportovať osobné údaje
 • Dostatočne zabezpečiť web, databázy a súbory na vlastnom počítači, kde sú osobné údaje uložené

S GDPR sa viaže aj tzv. informačná povinnosť, teda povinnosť podnikateľa informovať o všetkých aspektoch, ktoré sa týkajú jeho podnikania a ochrany osobných údajov.

Pokiaľ spracúvate osobné údaje na svojej webovej stránke (typicky ide o vypĺňanie formulárov s osobnými údajmi pre zasielanie newsletterov, zapojenia do súťaží, dodanie tovaru atď.), je možné si informačnú povinnosť splniť zverejnením podmienok spracúvania osobných údajov.

TIP: Všetky dôležité informácie ohľadom GDPR nájdete napríklad tu https://gdprinfo.webnode.cz/.

5. Cookies okno

Súhlas s cookies, tzv. cookies okno, patrí k ďalším dôležitým aspektom každého legitímneho webu.

Cookies sú súbory, ktoré do Vášho zariadenia (počítač, mobil, tablet) uloží navštívená webová stránka. Tieto súbory môžu byť technické, potrebné k fungovaniu webovej stránky. V tomto prípade, súhlas návštevníka potrebný nie je. Ďalšie typy súborov sú napríklad marketingové či reklamné cookies, ktorých účelom je zbierať dáta o návštevníkovi webu, a tým personalizovať reklamu, ktorá sa zobrazuje. Existujú aj takzvané analytické cookies, ktoré sú dá sa povedať súčasťou každej webstránky. Pre marketingové/reklamné i analytické cookies je súhlas návštevníka potrebný.

Webnode editor umožňuje jednoduché a rýchle nastavenie cookies okna, so všetkým, čo musí obsahovať. Ako nato sa dočítate v článku Nastavenia webových stránok.

Firemný web - cookies okno

TIP: Detailný článok o legislatíve „cookies“ si môžete prečítať na portáli podnikajte.skCookies a pravidlá ich spracúvania od 1.2.2022.

6. Vyskakovacie okno – Overenie veku 18+

Jednou z podmienok pri ponúkaní služieb a/alebo produktov, ktoré sú považované za nevhodné pre neplnoletých je nutné overenie veku. Jedná sa napríklad o:

 • predaj tabakových výrobkov
 • predaj alkoholu (whisky, víno, pivo)
 • vyskakovacie okno pre predaj e-cigariet, vaping liquidy
 • erotický obsah na webe (napr. tantra masáže pop-up)
 • predaj strelných zbraní
 • pop-up na predaj CBD produktov

V článku Ako vo Webnode pridať vyskakovacie okno pre overenie veku? (18+) sa dočítate viac.

Firemný web - Vyskakovacie okno 18+

7. Kontaktný formulár

Kontaktný formulár patrí k základným prvkom, ktoré na firemnom webe nemôžu chýbať. Nezabúdajte na jeho dôležitosť a dajte si záležať, aby bol viditeľný a rámci stránky dobre dohľadateľný . Nič nepokazíte, keď formulár umiestnite na viaceré podstránky Vášho webu.

Ako kontaktný formulár vytvoriť a upraviť nájdete TUTU.

8. Sociálne siete

Sociálne siete sú dnes už neoddeliteľnou súčasťou každého podnikania. Vlastná Facebook stránka či Instagram profil sú jednou z možností ako získať mladších užívateľov/zákazníkov, vytvoriť skvelú komunitu či budovať Vašu značku.

Ako prepojiť sociálne siete a Vašu firemné stránku vytvorenú s Webnode sa dočítate v článku Ako si na web vo Webnode pridať hornú lištu s kontaktnými informáciami a ikonami soc. sietí? a Ako na web vo Webnode pridať ikonky soc. sietí do dolnej časti webu?

 

SEO alebo optimalizácia pre vyhľadávače k firemnému webu proste patrí.

SEO je proces, ktorý pomáha zobrazovať Vašu webovú stránku (alebo podstránky či nejaký článok) v organickom vyhľadávaní (teda tom neplatenom) na čo najvyšších priečkach pre dané kľúčové slová.

Čím lepšie bude Vaša stránka dohľadateľná na dané kľúčové slová, tým viac užívateľov navštívi Váš web a Vaše šance o konverziu sa zvýšia. S veľkou nadsádzkou môžeme povedať, že dobré SEO sa rovná dobrým ziskom.

Treba myslieť nato, že SEO je neustály proces, a neexistuje recept, ktorý by Vám zaručil prvé miesta vo vyhľadávaní.  Taktiež je SEO ovplyvnené aj inými externými faktormi ako napríklad veľkosť Vašej konkurencie, typ služby/produkty, ktorý ponúkate, atď.

Webnode editor umožňuje nastaviť aj tieto on-page SEO nastavenia:

 • Vlastná doména
 • URL adresy
 • Meta popis
 • SEO titulok
 • Nadpisy a podnadpisy
 • ALT popis obrázkov

Ako správne nastaviť on-page SEO nastavenia vo Webnode nájdete v našom článku On-page SEO nastavenia.

Firemný web - SEO nastavenia

TIP: Pridajte si svoju firmy do katalógu firiem Google Moja Firma a zvýšte svoje pozície vo vyhľadávaní.

Firemný web – šablóny

Najväčšie výhody Webnode editora sú  jeho jednoduchosť a užívateľská prívetivosť. Obe vlastnosti nájdete pri práci so šablónami.

Webnode knihovňa obsahuje už viac ako 150 dizajnových šablón, pričom každá z nich je responzívna (šablóna sa prispôsobí zariadeniu – počítač, mobil alebo tablet).

Firemný web - šablóny

Pridanie vlastného obsahu je intuitívne. Úprava funguje na princípe chyť a pusť; klikni a prepíš. Nastavenie rôznych funkcií (newsletter, fotogaléria, objednávkový formulár, portfólio, …) je priamočiare a všetko podlieha rovnakej logike. Rozhranie, v ktorom pracujete je čisté a zrozumiteľné.

Práve preto je Webnode sen každého užívateľa, ktorý nemá chuť alebo čas študovať dlhosiahle návody či pozerať youtube videá, aby bol schopný vytvoriť web vo WordPrese a zložitejších editoroch.

Nakukni do nášho článku 7 nových WEBNODE šablón pre tvorbu firemného webu a inšpiruj sa!

Ako vytvoriť firemný web?

Otvorte stránku www.webnode.com/sk a v pravom hornom rohu kliknite na Vytvoriť stránky.

Ako vytvoriť firemný web? - 1. krok

Zadajte názov budúcej webovej stránky Vašej firmy a prihlasovacie údaje (e-mail a heslo). Potvrďte tlačidlom Registrovať a vytvoriť web.

 

   • Ak účet máte = systém Vás prihlási a vy pokračujete v tvorbe webu
   • Ak účet nemáte = systém Vás registruje a vy pokračujete v tvorbe webu
Ako vytvoriť firemný web? - 2. krok

Vyberte si, o aký typ stránok máte záujem. Webové stránky, internetový obchod alebo blog.

Ako vytvoriť firemný web? - 3. krok

Novinkou u spoločnosti Webnode je možnosť využiť pri počiatočnej tvorbe webu asistenciu umelej inteligencie. V prípade výberu Pomocou umelej inteligencie, odpoviete na niekoľko základných otázok o Vašej firme a podnikaní, a systém Vám pomôže s výberom šablóny, tvorbou stránok (napr. Kontakt, Služby, O nás…), atď.

Ak chcete svoj web vytvoriť úplne od začiatku bez použitie umelej inteligencie, vyberte možnosť Vybrať originálny vzhľad stránok.

Ako vytvoriť firemný web? - 4. krok

V tomto článku sa zameriame na možnosť tvorby webu úplne od začiatku. Po kliknutí na Vybrať originálny vzhľad stránok, sa zobrazí nová stránka so zoznamom všetkých dostupných šablón.

Pri výbere môžete používať kategórie na ľavej strane, a danú šablónu si vždy pred výberom prezrieť cez Náhľad. Akonáhle ste rozhodnutý, svoju možnosť šablóny potvrdíte tlačidlom Vybrať.

Ako vytvoriť firemný web? - 5. krok

A je to! Vaše firemné stránky sú na svete. Ostáva pridať obsah, nezabúdať na základné on-page SEO nastavenia a celú stránku doladiť podľa Vašich predstáv. Nejaký čas to potrvá, no v konečnom dôsledku, Vám to prinesie svoje ovocie. Pri úpravách webu odporúčam používať náš kompletný návod, ktorý Vám pomôže so všetkými funkciami a odpovie na časté dotazy.

Ako vytvoriť firemný web? - 6. krok

TIP: Ako si zaregistrovať vlastnú doménu či presunúť tú existujúcu pod web vo Webnode? Odpovede na všetky Vaše otázky nájdete v článku Domény.

Pár slov na záver

V závere tohto sprievodcu k tvorbe webu pre firmy by som chcela zdôrazniť, že online prítomnosť je dnes nevyhnutným krokom pre každého podnikateľa, bez ohľadu na veľkosť či odvetvie. Vaša webová stránka nie je len prostriedkom na získavanie nových klientov, ale aj dôkazom profesionality a značky Vašej firmy. Webnode, s jeho jednoduchým a užívateľsky prívetivým editorom, umožňuje aj tým s obmedzenými technickými znalosťami tvorbu vlastnej online identity. Nezabudnite dodržiavať všetky právne povinnosti a normy, a budujte svoj firemný web s dôverou a odhodlaním.

Držím Vám palce pri ceste k online úspechu a verím, že tento článok poslúži ako cenný sprievodca pri budovaní Vašej webovej stránky. Nezabudnite, že firemný web je oknom do sveta a kľúčom k novým príležitostiam!

Ďalšie skvelé návody

Pomohol ti tento návod? Pošli ho priateľom 🙂

Livka